• Domov
  • Modernizácia Zvončínskej ulice Lozorno

Modernizácia Zvončínskej ulice Lozorno

<

Informácie o projekte

  • Názov projektu :Modernizácia Zvončínskej ulice Lozorno
  • Objednávateľ : Colas Slovakia a.s.
  • Zhotoviteľ:  OPTI – WER, s.r.o.
  • Doba realizácie: 08 – 10/2021

Objednávateľ :   ELTODO, a.s.

Zhotoviteľ :     OPTI – WER, s.r.o.

Doba realizácie :   08 – 10/2021

Modernizácia Zvončínskej ulice Lozorno Popis projektu Ulica Zvončínska v obci Lozorno začína na hlavnej ceste obce, ktorú tvorí cesta II/501 a končí pri vodnej nádrži Lozorno Investor sa rozhodol riešiť nevyhovujúci stav na ulici Zvončínska rekonštrukciou všetkých poškodených spevnených plôch. Stavba je rozdelená na niekoľko samostatných objektov. SO 01 – Oprava vozovky SO 02 – Vybudovanie chodníkov SO 03 – Odvodnenie V rámci projektu spoločnosť OPTI - WER, s.r.o. Realizovala dodavku a montáž pre všetky vyššie spomenuté objekty pozostávajúcu zo: Zemných prac Demontáže spevnených plôch Demontáž pôvodného odvodnenia Rozšírenie spevnených plôch Realizáciu dočasného dopravne značenie Vybudovanie nového odvodnenia Obnovu spevnených plôch Vybudovanie chodníkov Základne Informácie Názov : Modernizácia Zvončínskej ulice Lozorno Objednávateľ :   Colas Slovakia a.s. Zhotoviteľ :     OPTI - WER, s.r.o. Doba realizácie :   08 - 10/2021