Realizované projekty

  • Domov
  • Rekonštrukcia Traťovej koľaje

Informácie o projekte

  • Názov projektu : Rekonštrukcia traťovej koľaje č.1
  • Objednávateľ : Železničné stavby a.s.
  • Investor:  ŽSR, a.s.
  • Zhotoviteľ:  OPTI – WER, s.r.o.
  • Zahájenie stavby:1.6.2022 – 30.11.2022
  •  

Rekonštrukcia Traťovej koľaje