Realizované projekty

  • Domov
  • Ochrana pred povodňami na rieke Topľa

Informácie o projekte

  • Názov projektu : ochrana pred povodňami na rieke Topľa.

  • Objednávateľ : Mesto Bardejov
  • Zhotoviteľ:  OPTI – WER, s.r.o.

Ochrana pred povodňami na rieke Topľa

Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa. Naša spoločnosť v rámci projektu realizovala VN a NN siete. A taktiež Zemne a elektro inštalačne prace. Objednávateľ: Mesto Bardejov