vitajte na stránke spoločnosťi opti-wer s.r.o.

Ponúkame efektívne
stavebné riešenia

PROJEKTOVANIE INŽINIERSKYCH STAVIEB

vitajte na stránke spoločnosťi opti-wer s.r.o.

Kvalitné Služby

ODBORNOSŤ A VYSOKOPROFESIONÁLNY PERSONÁL

Inžinierska činnosť

Príprava stavieb od začiatku Vášho zámeru až po dosiahnutie spoločného cieľa k Vašej spokojnosti. • Územné rozhodnutia • Stavebné povolenia • Kolaudačné rozhodnutia • Geometrické plány a iné • Príprava stavebného územia

Stavebná činnosť

Realizácie inžinierskych a líniových stavieb hlavnej a pridruženej stavebnej výroby. • Inžinierske siete • Infraštruktúra IBV a HBV • STL a NTL plynovody, Vodovody • Kanalizácie, Komunikácie • Elektrické rozvody NN a VO a iné

Projektová činnosť, poradenstvo

Vypracovanie kompletných projektových dokumen-tácií a koordinácia jednotlivých stavebných objektov. • PD k územnému konaniu • PD k stavebnému konaniu • Urbanistické štúdie • Technické poradenstvo • Autorský dozor

Ničo o nás

Máme viac ako

10 rokov skúsenosti

Spoločnosť OPTI – WER, s.r.o. patri k popredným stavebným spoločnostiam pôsobiacim v Slovenskej a Českej republike. Realizujeme všetky druhy stavieb v segmentoch pozemného, dopravného a inžinierskeho staviteľstvá. Mame dlhoročne skúsenosti pri riešený stavebnej problematiky toto naše know - how vieme zúročiť aj pri náročnejších projektoch. Taktiež disponujeme bohatým vozovým parkom a technickým vybavením. Neváhajte nás kontaktovať s vašim projektom.

Najkvalitnejšie služby

Záruka & Spokojnosť

Naše služby

PROJEKTY, INŽINIERING

pozemného, dopravného a inžinierskeho staviteľstva

Cesta

Rekonštrukcia alebo zhotovenie novej cesty, betón, asfalt, príprava podložia, osadenie obrubníkov, zámková dlažba, chodníky.

PROJEKTY, INŽINIERING

Územné rozhodnutia, stavebné povolenia, búracie povolenia, ohlásenia drobných stavieb, rozkopávkové povolenia , kolaudácie. Príprava projektov k rodinným domom, projekty k inžinierskym sieťam a iné. Procesy spojené s uvedením sietí do prevádzky.

Voda a kanál

Vodovodné, kanalizačné prípojky, predĺženie verejného vodovodu a kanalizácie (dažďová aj splašková), prípojky plynu. Nové vetvy rozvodov taktiež aj rozšírenie pôvodných, rekonštrukcie týchto sietí, vodomerné šachty, prečerpávacie stanice, meracie a regulačné stanice, drenáže.

Elektrina

Predĺženie NN sietí, prekládka NN sietí, prípojky NN sietí, vybudovanie dátových sietí, vybudovanie alebo predĺženie osvetlenia.

Naše práce

Posledné realizované projekty

641

Ukončené projekty

30

+

Skúsenosti

265

+

Klienti

1730

+

Spokojný zákazníci

Spoločnosť Opti-wer s.r.o. v číslach

OPTI-WER s.r.o.

Spoločnosť OPTI – WER, s.r.o vznikla 12.12.2012 so sídlom v KOŠICIACH. Firma vznikla ako pokračovateľ stavebných aktivít, ktoré boli realizované ako fyzická osoba (živnostenské oprávnenie) od roku 1990 do roku 2011. Naša stavebná spoločnosť realizovala stavebné zákazky výhradne pre Slovenské Telekomunikácie a. s. v regióne stredného a východného Slovenska. Špecializovali sme sa na výkopové práce (ručné aj mechanické, podľa potreby klienta), ťahanie telefónnych a optických káblov, pretlačovanie komunikácií, chodníkov a pod vŕtavanie riečnych korýt, rezanie asfaltu, búranie železobetónov, ukladanie dlažby a obrubníkov, asfaltovanie ... Po tomto období výhradných dodávok pre jedného investora sme sa rozhodli diverzifikovať naše stavebné a podnikateľské aktivity aj pre širší okruh zákazníkov, respektíve investorov. V období od roku 2001 až po súčasnosť sa venujeme prevažne segmentu pozemných, dopravných a inžinierskych stavieb na kľuč pre súkromný aj verejný sektor. Naše skúsenosti a know - how premeníme na náš spoločný úspech.

Spolupracujeme