Revitalizácia námestia Valašské Meziřiči

Popis projektu

V rámci projektu spoločnosť OPTI - WER, s.r.o. 

Realizovala dodavku a montáž 

  • Zemných prac
  • Demontáže pôvodných povrchov spevnených plôch
  • Prípojku nízkeho napätia
  • Rozvody verejného osvetlenia
  • Osadenie a spustenie stĺpov verejného osvetlenia
  • Obnovu spevnených plôch
  • Úprava verejného osvetlenia na ostatných vstupných uliciach 
  • Rozvody slaboprúdu 
  • Rozvodných zariadení
  • Demontáže pôvodného verejného osvetlenia

Základne Informácie

Názov :                                Revitalizácia námestia Valašské Meziřiči

Objednávateľ :    ELTODO, a.s.

Zhotoviteľ :      OPTI - WER, s.r.o.

Doba realizácie :    08 - 10/2021