Realizácia dobíjacej stanice pre elektromobily Trinec Česka republika

Popis projektu

V rámci projektu spoločnosť OPTI - WER, s.r.o. 

Realizovala dodavku a montáž 

  • Zemných prac
  • Demontáže pôvodných povrchov spevnených plôch
  • Prípojku nízkeho napätia
  • Osadenie a spustenie elektrického rozvádzača
  • Obnovu spevnených plôch
  • Vybudovanie základu pre nabíjačku
  • Osadenie nabíjacej stanice
  • Dopravne značenie

Základne Informácie

Názov :                                Realizácia dobíjacej stanice pre elektromobily Trinec Česka republika

Objednávateľ :   ELTODO, a.s.

Zhotoviteľ :      OPTI - WER, s.r.o.

Doba realizácie :    08/2021