Modernizácia Zvončínskej ulice Lozorno

Popis projektu

Ulica Zvončínska v obci Lozorno začína na hlavnej ceste obce, ktorú tvorí cesta II/501 a končí pri vodnej nádrži Lozorno

Investor sa rozhodol riešiť nevyhovujúci stav na ulici Zvončínska rekonštrukciou všetkých poškodených spevnených plôch. Stavba je rozdelená na niekoľko samostatných objektov.

SO 01 – Oprava vozovky

SO 02 – Vybudovanie chodníkov

SO 03 – Odvodnenie

V rámci projektu spoločnosť OPTI - WER, s.r.o. 

Realizovala dodavku a montáž pre všetky vyššie spomenuté objekty pozostávajúcu zo:

  • Zemných prac
  • Demontáže spevnených plôch
  • Demontáž pôvodného odvodnenia
  • Rozšírenie spevnených plôch
  • Realizáciu dočasného dopravne značenie
  • Vybudovanie nového odvodnenia
  • Obnovu spevnených plôch
  • Vybudovanie chodníkov 

Základne Informácie

Názov :                                Modernizácia Zvončínskej ulice Lozorno

Objednávateľ :   Colas Slovakia a.s.

Zhotoviteľ :      OPTI - WER, s.r.o.

Doba realizácie :    08 - 10/2021