O nás

Spoločnosť OPTI – WER, s.r.o vznikla 12.12.2012 so sídlom v KOŠICIACH. Firma vznikla ako pokračovateľ stavebných aktivít, ktoré boli realizované ako fyzická osoba (živnostenské oprávnenie) od roku 1990 do roku 2011. Naša stavebná spoločnosť realizovala stavebné zákazky výhradne pre Slovenské Telekomunikácie a. s. v regióne stredného a východného Slovenska.

Špecializovali sme sa na výkopové práce (ručné aj mechanické, podľa potreby klienta), ťahanie telefónnych a optických káblov, pretlačovanie komunikácií, chodníkov a pod vŕtavanie riečnych korýt, rezanie asfaltu, búranie železobetónov, ukladanie dlažby a obrubníkov, asfaltovanie ... 

Po tomto období výhradných dodávok pre jedného investora sme sa rozhodli diverzifikovať naše stavebné a podnikateľské aktivity aj pre širší okruh zákazníkov, respektíve investorov. V období od roku 2001 až po súčasnosť sa venujeme prevažne segmentu pozemných, dopravných a inžinierskych stavieb na kľuč pre súkromný aj verejný sektor. 

Naše skúsenosti a know - how premeníme na náš spoločný úspech. 

 

Naši partneri

Prox T.E.C Poprad, s.r.o.

HUAWEI TECHNOLOGIES Slovak, s.r.o. 

TM REAL, s.r.o. 

AKA PROPERTY, s.r.o.  

ŠTRABAG, s.r.o. 

EEM a.s.

LVtel s.r.o.

IDEATEL s.r.o. 

COLAS Slovakia, a.s.

OHL ŽS Slovakia, a.s.

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a.s.

Eltodo a.s.