Vedenie Spoločnosti

Filip Štibor 

Riaditeľ Spoločnosti / CEO

Tel.: 0907 216 936

E- mail.: f.stibor@optiwer.sk

Milan Čonka

Technicky Riaditeľ / CTO

Tel. 0907 217 097

E- mail.: m.conka@optiwer.sk